Naše země,
naše pravidla

Narodila jsem se řeckým rodičům v Ostravě, kde jsem vyrostla, založila rodinu a vychovala dva syny. Pracuji v Praze a záleží mi na tom, co se kolem mě děje. Dlouhodobě nejsem spokojená s řízením naší země, ani se zdejší politickou kulturou. Proto jsem vstoupila do politiky. Chtěla bych se zaměřit na zavedení fungujícího politického systému pro naši republiku.

Chci, aby o naší zemi rozhodovali sami občané

Švýcarsko je důkazem toho, že o své zemi mohou rozhodovat sami občané. Chceme, aby i o ČR rozhodovali její občané. 

Prosazuji osvědčený švýcarský model

Hlavní politické cíle

Mým cílem je přibližovat naši politickou kulturu osvědčenému systému ve Švýcarsku. I malé Lichtenštejnsko se díky převzetí švýcarského systému po rozpadu Rakouska-Uherska stalo jednou z nejlepších světových ekonomik, i když na začátku samostatnosti na tom byli hůře než my. A takto skvělí můžeme být i my. Pojďme se učit od úspěšných.

JASNÉ ZÁKONY A RYCHLEJŠÍ SOUDY

Chci funkční a spravedlivou justici, žádné zbytečné průtahy. Zákony mají být srozumitelné všem. Je třeba chránit oběti, ne agresory.

BEZPEČNÉ HRANICE A SILNÁ ARMÁDA

Sami si určíme, s kým chceme naši zemi sdílet. Odmítám masovou imigraci způsobenou politickým tlakem Turecka na EU. Posílení armády zvýší naše bezpečí.

SVOBODA BEZ CENZURY

Toužím po svobodě, jak jsme ji prožili těsně po roce 1989. Politická korektnost, ani jakákoliv cenzura nás nesmí omezovat. Dnes je cenzura úplně někde jinde.

ZDRAVÝ ŽIVOT 

Zdravé životní prostředí i kvalitní potraviny jsou klíčem k delšímu a hodnotnějšímu životu. Podporu pro lokální bio farmáře nejlépe zrušením daní. Potřebujeme zlepšení ovzduší v celé České republice.

Rozhovory k volbám – mé odpovědi

Český Rozhlas Ostrava
Předvolební debata

Český Rozhlas Ostrava
Studio Volby 2020

Vize

Používám selský rozum, a to i v politice. Prosazuji, abychom naše věci měli ve svých rukou. Naši vodu nemají vlastnit ohromné zahraniční koncerny, naše pole by neměla zarůstat řepkou, z níž se vyrábí hlavně biopaliva. Chci chránit naši půdu i životní prostředí jako celek.

Zlepšení postavení naší země v rámci EU pro mě představuje zásadní prioritu. Chci, abychom ve světě něco znamenali. Proto prosazuji, abychom se vydali cestou švýcarského modelu řízení země. Čím víc nás bude, tím spíš se dočkáme změny.

PROZKOUMAT VIZI

Můj příběh

Jsem rodilá Ostravačka s řeckými kořeny. Mí rodiče přišli do Československa během krvavé občanské války v Řecku na konci 40. let 20. století. Tatínek s maminkou od začátku pracovali a k běžné práci si navíc přibrali brigádu. I přes to, že se hodně nadřeli, byli vděční, že tu mohou slušně žít a nikoho neobtěžovali. Pokračuji v jejich stopách, v Ostravě jsem vychovala dva syny. Nyní pracuji v Praze, kde podnikám.

 

PŘEČÍST CELÝ PŘÍBĚH

Blog

Pojďme dávat věcem pravá jména. V mém blogu se dozvíte vše, co nás podle mě jako občany trápí a co bychom měli společně řešit.

Konečný důkaz manipulace ČT s veřejným míněním

Asi jste byli mnohokrát informováni Českou televizí o tom, jak neférové a zmanipulované bylo referendum o připojení Krymu k Ruské federaci. Nechme teď toto téma stranou. Toto pole ponechte prázdnéNové[…]

Read more

Video vzkaz Antonína Baudyše: Pynelopi chci do senátu

Antonín Baudyš v krátkém videu doporučuje Pynelopi Cimprichovou jako kandidátku do Senátu Parlamentu ČR ve volbách 2020

Read more

Švýcarské záchranné brzdy – o tomto jste ještě neslyšeli

Máme nějakou záchrannou brzdu proti zkorumpovanému státu? Záchrannou brzdu proti státu, který poškozuje zájmy lidu? Víte, že Švýcaři mají dokonce celou řadu takových záchranných brzd? Toto pole ponechte prázdnéNové články[…]

Read more