Vize

V České republice mají platit česká pravidla

Česká republika může být silnou a nezávislou zemí v srdci Evropy. A Ostrava svébytným regionem, jehož hlas je slyšet v rámci celé České republiky. Nebudeme hrát druhé housle. Věřím, že v naší zemi mají platit naše pravidla.

MÁME PRÁVO NÁSLEDOVAT ŠVÝCARSKÝ MODEL

Odmítnout přebujelá a nesmyslná pravidla a regulace, které nám diktuje EU, a prosazovat namísto nich české zájmy. Česká republika by měla v mezinárodní politice vystupovat jako nezávislý a rovnocenný partner.

POLITICI MAJÍ HOSPODAŘIT S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

Zadlužování budoucích generací považuji za absolutně nepřípustné. Požaduji ústavní povinnost hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Chceme být bohatou a nezávislou zemí. Ne zadluženým prosebníkem a vazalem druhých. Z čeho budou naše děti žít, když jim teď všechno projíme?

PŘÍRODNÍ ZDROJE A BOHATSTVÍ NEJSOU NEOMEZENÉ

Prosazuji, abychom naše věci měli ve svých rukou. Naši vodu nemají vlastnit ohromné zahraniční koncerny, naše pole by neměla zarůstat řepkou, z níž se vyrábí hlavně biopaliva. Zdravé životní prostředí a půda bez jedů je naším výsostným právem, chci je chránit. Krásu české přírody opěvuje i naše státní hymna, nenechme si přírodu zničit. Doplatíme na to jen svým zdravím.

NAŠE ZEMĚ JE NÁŠ DOMOV

Každý domov musí být bezpečný. Chci kontrolu nad tím, koho si do své země pustíme, a právo odmítnout nezvané hosty. Žijme ve spravedlivém státě, který obepínají bezpečné hranice, ve státě, kde občané nemusí mít strach o bezpečnost sebe a svých dětí.

SPRAVEDLIVÁ A RYCHLÁ JUSTICE CHRÁNÍ PRÁVA KAŽDÉHO Z NÁS

Zájmy našich občanů pro mě stojí na prvním místě, nesmí je ohrožovat nespravedlivé exekuce, ani nemožnost domoci se práva. Právo má být vymahatelné pro všechny a spravedlnost by neměla být jen prázdným pojmem. Chci přímo volené soudce, kteří budou mít časově omezený mandát a za svá rozhodnutí ponesou odpovědnost.

CELÝ ŽIVOT SE POHYBUJI VE ZDRAVOTNICTVÍ A TAK VÍM JAK JE DŮLEŽITÁ PREVENCE

Problémům se má předcházet a ne je nerozhodností nebo nedostatkem kompetence vytvářet nebo prohlubovat. Chci, aby naši zemi vedli lidé, kteří mají jasnou vizi budoucnosti a toho, jak ji naplnit.