Politický program

Stejně jako ve Švýcarsku, kde kraje (kantony) mají mnohem větší pravomoc, chci, aby každý kraj má vlastní samosprávu, zákony, daně i soudce. Daně by měly v krajích ve velké míře zůstávat, tím přirozeně bohatnou. Tyto myšlenky mě nadchly a chci, aby se o nich lidé dozvěděli. Občany Ostravy zajímají na prvním místě problémy Ostravska a Moravskoslezského kraje. Nevidím důvod k tomu, aby za nás rozhodovali jiní. Chci silnou Ostravu, silný kraj.

VZTAHY S EU A MIGRACE

• Stop masové imigraci.
• Deportace i ohrožených uprchlíků, pokud provedou těžký zločin.
• Rozhodné NE evropské žalobě na ČR za nepřijímání imigrantů.
• Přehodnocení vztahů s EU za účelem zesílení vyjednávací pozice ČR.
• Vyvolání diskuze o přebujelých regulacích a omezeních ze strany EU.

SPRAVEDLNOST

• Jasné zákony a rychlejší soudy.
• Lepší vymahatelnost práva.
• Přímá volba soudců.
• Časově omezený mandát pro soudce.
• Modernizace české justice.

ZEMĚDĚLSTVÍ

• Potravinová nezávislost ČR.
• Zrušení dvojí kvality potravin v EU.
• Pěstování bio plodin místo řepky na biopaliva. Kvalitní potraviny přispívají ke zdravému tělu. Ve zdravém těle zdravý duch.
• Ochrana před povodněmi i suchem.
• Lepší hospodaření s vodou.
• Zdravější zemědělství.

STÁTNÍ ROZPOČET

• Ústavní povinnost mít vyrovnaný rozpočet bez deficitu.
• Ne přijetí Eura, ne zrušení hotovosti.
• Ústavní právo na platby v hotovosti.
• Snížení státního dluhu.
• Ne životu na úkor budoucích generací.

DOPRAVA

• Dostavba chybějících úseků dálnice z Brna do Ostravy a dálnice přes Mohelnici na Hradec Králové. Ostrava je 3. největší město a nevede k ní pořádná přímá dálnice. Vraťme Moravskoslezskému kraji důstojnost a důležitost a omezme pragocentrismus.
• Větší využití železniční sítě ČR.
• Zrušit plánovanou výstavbu kanálu “Dunaj-Labe-Odra”.

PRŮMYSL A OBCHOD

• Svoboda podnikání a obchodu.
• Omezení regulací EU, které křiví trh.
• Směřovat ke zrušení dotací, nyní podporovat malé a střední podnikání.

OBRANA

• Bezpečné hranice a silná armáda.
• Spolupráce s NATO jen v rámci “Partnerství pro mír”.
• Snížit výdaje na obranu státu pod 1 % HDP.
• Vojenský výcvik pro muže na 3 měsíce a poté zařazení do domobrany se státní výzbrojí. Opakované krátké cvičení co 2 roky.

SOCIÁLNÍ SFÉRA

• Zastavit bezuzdné exekuce.
• Přiměřené zvyšování důchodů o inflaci – zajištění důstojného stáří.
• Podpora občanům v těžkých životních situacích.
• Podpora rodin ve složení otec, matka a děti.
• Ne importu a sponzorování migrantů.
• Odmítnout Istanbulskou smlouvu, která směřuje ke kriminalizaci bílých heterosexuálních mužů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Zdravý život nejen v regionu.
• Zemědělské dotace tam, kde se pěstuje zdravě a udržitelně.
• Urychlená likvidace starých ekologických zátěží.
• Uspokojivé řešení likvidace a skladování jaderného odpadu.

ZDRAVOTNICTVÍ

• Boj s cukrovkou a obezitou.
• Zaměření na prevenci a zdravý životní styl.
• Nárok na státní léčbu v případě vysokých nákladů.
• Osobní podíl občanů na vlastním zdraví.

ŠKOLSTVÍ

• Ne doporučení EU, že 40 % občanů má mít povinně VŠ vzdělání.
• Méně zbytných univerzitních oborů.
• Maturita za vědomosti, ne jen za docházku.
• 1. předškolní rok ve školce jen nepovinně.
• Zrušení překotné inkluze.

KULTURA

• Udržení stávajícího financování kultury.
• Ne plnému financování kultury ze strany státu.