Má politická vize

Má politická vize

Dlouhodobě mě znepokojuje nejen politické směřování naší země, ale hlavně celé nastavení politického systému. České zájmy musí být na prvním místě, to se týká hlavně EU.

Naše voda nesmí být v rukou zahraničních koncernů. Politici musí mít povinnost hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, zadlužování budoucích generací je nepřípustné. Chci, abychom byli soběstační ve výrobě potravin, ne v pěstování řepky. Odmítám masovou imigraci z cizích a nepřizpůsobivých kultur. Chci vnést do politiky dravý rozum. Mým cílem je úspěšný prosperující stát, proto chci přibližovat naši politickou kulturu Švýcarsku.

Práce senátora zasahuje do všech oblastí řízení státu. Není proto možné, aby kandidát na senátora ve své kampani deklaroval tři nebo pět bodů programu a nevyjádřil se alespoň stručně ke všem podstatným oblastem řízení státu.

Pro přehlednost níže uvádím největší výdaje státního rozpočtu a můj postoj k těmto výdajům, ministerstvům a státním organizacím.

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Méně peněz nepřizpůsobivým a dlouhodobě nezaměstnaným. Rození dětí by nemělo být prací na plný úvazek. To se dnes bohužel děje. Import a sponzorování imigrantů zásadně odmítám. Zastávám přiměřené navyšování důchodů o inflaci. Za nezbytné povazuji změnit zákon o České národní bance, která si sama stanovila za svůj cíl neustálou inflaci okolo 2%. To škodí hospodářství a odnaučilo občany chovat se zodpovědně a spořit. Téměř milion lidí v exekucích hovoří sám za sebe.

Ministerstvo školství: Jsem proti povinnému prvnímu předškolního roku ve školce a proti inkluzi. Maturita by se neměla dávat všem jen za docházku. Tento jev bohužel začíná být pravidlem. U vysokých škol navrhuji značné omezení zbytných oborů jako sociologie, politologie, genderová studia atd. Odmítám nesmyslné doporučení EU, aby do budoucna 40% občanů mělo vysokoškolský titul. Naopak jsem pro větší podporu řemeslných oborů.

Ministerstvo vnitra: Zde vidím problém v tom, že neustálou reorganizací policie (činnosti policejních vyšetřovatelů), lze úspěšně narušovat její práci. Tímto způsobem lze zdržovat vyšetřování či skrývat menší či větší kauzy (nejen politické) po dlouhou dobu. Nebo dokonce znemožnit řádné vyšetření případu. Do činnosti tohoto ministerstva spadají dále volby. Zde odmítám přechod na plně elektronické volby. Myslím, že máme správně nastavený systém “papírových” voleb a volebních komisí. Tento systém je decentralizovaný a maximálně v rukou občanů. Plně elektronický systém spravovaný z jednoho centra několika málo lidmi bude pokušením k manipulaci.

Ministerstvo obrany: Preferuji Švýcarský model obrany, kde armáda je organizována jako domobrana a pro muže platí povinný vojenský výcvik. Na žoldáckou armádu nelze spoléhat. Spolupráci s NATO prosazuji po vzoru Rakouska, Finska, Švédska, Irska, Malty a Švýcarska pouze v rámci programu „Partnerství pro mír“. Navyšování výdajů na obranu na 2% HDP považuji za tunelování státu. Sousední Rakousko či Švýcarsko si vystačí s výdaji pod 1% HDP.

Ministerstvo dopravy: Zde je samozřejmě má priorita dostavba chybějících úseků dálnic. Spojení Brno-Vídeň je ostudou naší země. Budu usilovat o dostavbu nejdelšího chybějící úseku českých dálnic Hradec Králové-Mohelnice. Švýcaři chrání ústavou alpský region tak, že veškerá nákladní doprava přes Alpy musí být realizována prostřednictvím vlaků. Česká republika by měla více využívat svou železniční síť. Kanál Dunaj-Labe-Odra považuji za naprosto zbytečný a částečně za ekologickou katastrofu.

Ministerstvo zemědělství: Zde kladu důraz na to, aby naše země byla co nejvíce potravinově nezávislá. Pěstování řepky na biopaliva odmítám, stejně jako dvojí kvalitu potravin v rámci EU. Za nutnou považuji ekologizaci zemědělství a zlepšení hospodaření s vodou. A to jak ochranu před povodněmi, tak ochranu proti suchu prostřednictvím budování nových vodních nádrží a ploch.

Ministerstvo průmyslu a obchodu: Jsem proti nesmyslným protiruským sankcím a zásadně proti nesmyslným EU regulacím jako např. GDPR. Jsem pro svobodu podnikání a obchodu při dodržení rozumných ekologických předpisů. Příliš mnoho regulací škodí podnikání a snižuje životní úroveň občanů. Toto rozhodně nepotřebujeme. Dotace v rámci EU považuji za naprosto špatné, pokřivující tržní hospodářství i zdravý rozum.

Státní dluh a ministerstvo financí: Je naší hanbou, že jsme ještě nepřinutili naše politiky hospodařit zodpovědně. Švýcaři přijali zákon o vyrovnaném státním rozpočtu v roce 2001, Němci v roce 2009. Jen úroky ze státního dluhu dnes činí 46 mld. Kč ročně, to je 4500 Kč na občana. To je pro čtyřčlennou rodinu dovolená, na kterou nepojede. Žít na úkor budoucích generací je nemorální. Odmítám přijetí Eura a předání kontroly nad naší měnou a ekonomikou cizincům v zahraničí. Jsem proti zrušení hotovosti, jsem pro ústavní právo na platby v hotovosti.

Ministerstvo spravedlnosti: Justice, jedna z nejdůležitějších složek státu, je naší další ostudou. Kvalita naší justice dlouhodobě zaostává za Západem a dle některých žebříčků nás v efektivitě justice poráží dokonce země jako Indie či Indonésie. Nápravu vidím v časově omezeném mandátu a přímé volbě soudců po vzoru Švýcarska či USA. Dnes jsou naši soudci jmenováni na časově neomezený mandát do věku 70ti let a za kvalitu své práce se nemusejí příliš zodpovídat. Nefunkční justice a obtížná vymahatelnost práva brzdí rozvoj hospodářství. Je jedním z důvodů, proč jsme ještě ekonomicky nedohnali sousední Rakousko a Německo (o Švýcarsku nemluvě).

Ministerstvo životního prostředí: Za důležité považuji likvidaci starých ekologických zátěží a vyřešení skladování/likvidace jaderného odpadu z našich elektráren. Po vzoru Švýcarska podporuji dotace do zemědělství výměnou za to, že zemědělci budou dodržovat přísnější ekologická pravidla. Do budoucnosti však považuji a důležité, aby nadměrný důraz na ekologii nevedl k poškozování hospodářství.

Ministerstvo kultury: Českou kulturu považuji za dostatečně financovanou. Kultura by měla být přiměřeně podporována, ne plně financována ze strany státu. Někteří umělci takto podporu kultury bohužel začali chápat.

Ministerstvo zdravotnictví: Současný model téměř plně socialistického zdravotnictví považuji za dlouhodobě neudržitelný. Občané by měli mít osobní podíl na svém zdraví, a pokud se o něj starají, mělo by jím zůstat více peněz v kapse. Pacienti s náklady na léčení vysoce přesahující možnosti jednotlivce (dialýza) by samozřejmě měli mít nárok na státní léčbu. Alkoholik s propitými játry ne. Za alarmující, ale řešitelné, považuji nárůst obezity a cukrovky. Očkování zastávám pouze základní a ověřené. Ministerstvo zdravotnictví by se mělo věnovat nárůstu autismu v souvislosti nárůstem počtu očkování. Jak řekl švýcarský lékař Paracelsus: „Jed od léku odlišuje pouze podávané množství.“

Ministerstvo zahraničních věcí: Vztahy s EU považuji za dlouhodobě neudržitelné, obzvláště pak nekonečný příliv regulací a omezení. Do budoucna považuji za nezbytné přehodnotit vztah s EU, ideálně po vzoru Švýcarska – prostřednictví dvoustranných (bilaterálních) smluv. Masovou imigraci odmítám, obzvláště pak z nepřizpůsobivých a problémových kultur. Podporuji Švýcarský model, kdy jsou uprchlíci deportováni i přes to, že jim hrozí pronásledování, v případě, že spáchají těžký zločin jako znásilnění, loupež nebo neoprávněné čerpání sociálních dávek. Žaloba na ČR ze strany EU za nepřijímání imigrantů je nepřijatelná.

Centrální banka. Česká národní banka je státem ve státě. Členové bankovní rady nejsou přímo voleni, dle zákona o České národní bance nesmějí příjmat pokyny od prezidenta, Vlády, parlamentu ani nikoho jiného, ale mají pravomoc manipulovat ekonomikou celé země. Na počátku devadesátých let nám dali dvacetiprocentní inflaci, potom prodali zlaté rezervy za nejnižší možnou cenu a nedávno 3,5 roku intervenovali proti našim občanů a jejich úsporám ve prospěch nadnárodních korporací podnikajících v naší zemi. Řešení vidím v přijetí švýcarské legislativy týkající se centrálního bankovnictví, více najdete na svycarska-demokracie.cz.

Pokud vás zajímá můj názor na něco více konkrétního, neváhejte mi, prosím, napsat do komentářů.

S úctou
Pynelopi Cimprichová

Nové články do vaší emailové schránky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..